Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečního účtu 2018 Příloha č.1 Plnění rozpočtu Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č.3 Inventarizační zpráva Příloha č.4 Rozvaha Příloha č.5 Příloha Příloha č.6 Zpráva o výsl.přezk.hospodaření

Usnesení OZ ze dne 13. 5. 2019

Usnesení_2019_05_13

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Oznámení

Zasedání OZ dne 13. 5. 2019

Zasedání_2019_05_13

Zasedání volební okrskové komise

Zasedání komise