Pronájem obecního hostince

Vzhledem k tomu, že se zájemce o pronájem obecního hostince pan Vladimír Vaňáč obrátil na obec o vyjádření se a zaujetí stanoviska, zveřejňuji jak jeho žádost, tak i odpověď vedení obce. Chtěl bych tím předejít …více

Dětské odpoledne

Dne 11. 6. 2017 proběhlo dětské odpoledne, které organizovala obec Lazsko ve spolupráci s Divadelní společností Půlnoc, Divadlem Gymnázium pod Svatou Horou a SDH Obecnice. Více ve fotogalerii a nebo na stránce http://www.pribram.cz/clanek/v-lazsku-se-vcera-odpoledne-rojili-certi-soutezilo-i-dovadelo-v-penovem-mori/7547/ Vedení obce …více

Zasedání OZ dne 26. 6. 2017

Zasedání_2017_06_26

Dodatečná informace – zadávací dokumentace

Dodatečná informace č. 1 dne 07. 06. 2017 obec Lazsko

Závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2016 Příloha č.5-Zpráva o výsledku přezkoumání(1) Příloha č.4-Rozvaha(1) Příloha č.3-Inventarizační zprávaPříloha č.2-Výkaz zisku a ztráty Příloha č.1-Plnění rozpočtu