Převoz vzorků z haldy Kamenná

Začátkem měsíce srpna podle informace z ředitelství s. p. DIAMO bude probíhat převoz vzorků z haldy Kamenná na šachtu č. 15. Nejedná se o likvidaci haldy, ale pouze o odběr vzorků. Celkem by se mělo …více

Dovolená

Ve dnech 6. – 19. srpna 2018 bude na obecním úřadu dovolená. Nejbližší úřední den bude tedy 20. srpna 2018. Děkujeme za pochopení

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4 vyvěšeno: od 10. 7. 2018 do 31. 12. 2018

Závěrečný účet za rok 2017

Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání Příloha č. 5 Příloha Příloha č. 4 Rozvaha Příloha č. 3 Inventarizační zpráva Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 1 Plnění rozpočtu Závěrečný účet za …více

Usnesení OZ ze dne 18. 6. 2018

Usnesení_2018_06_18