Oznámení o době a místě konání voleb

Zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu Obce Lazsko pro rok 2017

Usnesení OZ ze dne 12. 9. 2016

Dětské odpoledne – pozvánka

Zasedání OZ dne 12. 9. 2016