Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání Příloha č. 5 Příloha Příloha č. 4 Rozvaha Příloha č. 3 Inventarizační zpráva Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 1 Plnění rozpočtu Návrh závěrečního účtu …více

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3 Vyvěšeno: 22. 5. 2018                   Sejmuto: 31. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2 Vyvěšeno: 22. 5. 2018                   Sejmuto: 31. 12. 2018

Vítání občánka

Tímto si dovolujeme oficiálně přivítat nejmladšího občana Lazska – Míšu Hrubého. Přejeme mu a jeho mamince hodně zdraví. Naším společným přáním je, aby se tady Míšovi mezi námi líbilo. Gratulujeme.

Výzva ke zpřístupnění elektroměru