Závěrečný účet za rok 2019

Příloha č.6_Zpráva o výsl.přezk,hospod

Příloha č.5_Příloha

Příloha č.4_Rozvaha

Příloha č.3_Inventarizační zpráva

Příloha č.2_Výkaz zisku ztráty

Příloha č.1_Plnění rozpočtu

Závěrečný účet 2019

vyvěšeno: 24. 6. 2020

sejmuto: 30. 6. 2021