Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018

Příloha č.1 Plnění rozpočtu(1) Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty(1) Příloha č.3 Inventarizační zpráva(1) Příloha č.4 Rozvaha(1) Příloha č.5 Příloha(1) Příloha č.6 Zpráva o výsl.přezk.hospodaření(1)

Datum vyvěšení: 27.6.2019        

Datum sejmutí: 30.6.2020