Zastupitelstvo obce

starosta obce – PhDr. František Bártík

místostarostka obce – Jana Kosánová

členové zastupitelstva – Jaroslav Hrubý

Tomáš Auda

ing. Stanislav Peták