Zastupitelstvo obce

starosta obce – PhDr. František Bártík

místostarostka obce -Mgr. Radka Kopičková

členové zastupitelstva – Marek Bartoš

                                         – Roman Bischof

                                         – Jana Kosánová