Vývoz komunálního odpadu

Z důvodu nevyvezení domovního odpadu firmou Rumpold dne 29. 12. 2018, byl domluven náhradní termín vývozu, a to středa 2. 1. 2019. Za způsobené potíže se firma Rumpold prostřednictvím vedení obce omlouvá. Děkuji za pochopení František Bártík