Příloha č.2-Výkaz zisku a ztráty(2)

Příloha č.2-Výkaz zisku a ztráty(2)