povinné dokumenty

dav

dav

rozpočtové opatření č. 4

vyvěšeno: 15.8.2017

sejmuto: 31.12.2017

Příloha č.5-Zpráva o výsledku přezkoumání(2) Příloha č.4-Rozvaha(2) Příloha č.2-Výkaz zisku a ztráty(2) Příloha č.1-Plnění rozpočtu(2)Závěrečný účet za rok 2016(1)Příloha č.3-Inventarizační zpráva(1)

vyvěšeno: 26.6.2017

sejmuto: 30.6.2018

rozpočtové opatření č. 3

vyvěšeno: 11.6.2017

sejmuto: 31.12.2017

Rozpočet 2017 po RO2

vyvěšeno: 10.4.2017

sejmuto: 31.12.2017

rozpočet obce 2017

vyvěšeno: 20.3.2017

sejmuto: 31.12.2017

ropočet obce 2017 po RO1

vyvěšeno: 20.3.2017

sejmuto: 31.12.2017

Rozpočtový výhled 2017-2019

vyvěšeno: 20.3.2017

sejmuto: 31.12.2017