povinné dokumenty

rozpočtové opatření č. 4

Příloha č.5-Zpráva o výsledku přezkoumání(2) Příloha č.4-Rozvaha(2) Příloha č.2-Výkaz zisku a ztráty(2) Příloha č.1-Plnění rozpočtu(2)

rozpočtové opatření č. 3

Rozpočet 2017 po RO2

rozpočet obce 2017Závěrečný účet za rok 2016(1)Příloha č.3-Inventarizační zpráva(1)

ropočet obce 2017 po RO

Rozpočtový výhled 2017-2019