Upozornění

Starostu obce po dobu jeho nepřítomnosti do 30. 9. 2018 zastupuje místostarostka obce Jana Kosánová, tel.: 602 607 527. Z výše uvedeného důvodu budou úřední hodiny v pondělí 24. 9. 2018 pouze od 19 do 20 hodin.  Dne 1. 10. 2018 jsou úřední hodiny již normálně od 19 do 21 hodin.

Děkuji za pochopení PhDr. František Bártík (starosta obce)