Pronájem obecního hostince

Vzhledem k tomu, že se zájemce o pronájem obecního hostince pan Vladimír Vaňáč obrátil na obec o vyjádření se a zaujetí stanoviska, zveřejňuji jak jeho žádost, tak i odpověď vedení obce. Chtěl bych tím předejít „pouliční šuškandě“, která se z nedostatku informací občas zde v obci objeví. 

}_ÁDOST O STANOVISKO OBECNÍHO ÚX_ADU

Vaňáč