Převoz vzorků z haldy Kamenná

Začátkem měsíce srpna podle informace z ředitelství s. p. DIAMO bude probíhat převoz vzorků z haldy Kamenná na šachtu č. 15. Nejedná se o likvidaci haldy, ale pouze o odběr vzorků. Celkem by se mělo jednat o max. 100 aut, která budou projíždět obcí cca 2 týdny (denně má projet max. 10 aut v ranní směně). Pro úplnost dodávám, že samotná likvidace haldy (v případě, že k ní vůbec za několik let dojde) se obce dotknout nemá. Vozy by měly jezdit zadem kolem židovského hřbitova k Památníku Vojna a dále pak na šachtu č. 4. O tomto případném kroku by byli obyvatelé obce včas informováni a před samotnou likvidací by byla svolána informativní schůzka se zástupci s. p. DIAMO.