Záměr pronájmu nebytových prostor – pohostinství

Záměr-pronájmu-pohostinství

Zasedání OZ dne 15. 6. 2020

OZ_2020_06_15

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Příloha č.6_Zpráva o výsl.přezk,hospod Příloha č.5_Příloha Příloha č.4_Rozvaha Příloha č.3_Inventarizační zpráva Příloha č.2_Výkaz zisku ztráty Příloha č.1_Plnění rozpočtu Návrh závěrečního účtu 2019 vyvěšeno: 26. 5. 2020 sejmuto: 15. 6. 2020

Zprávy z úřadu a obce 1/2020

Zprávy z úřadu a obce 1_2020

Usnesení OZ ze dne 25. 5. 2020

Usnesení_2020_05_25