Závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2016 Příloha č.5-Zpráva o výsledku přezkoumání(1) Příloha č.4-Rozvaha(1) Příloha č.3-Inventarizační zprávaPříloha č.2-Výkaz zisku a ztráty Příloha č.1-Plnění rozpočtu

Výzva a zadávací dokumentace – herní a sportovní prvky

Usnesení OZ dne 29. 5. 2017

Usnesení_2017_05_29

Zasedání OZ dne 29. 5. 2017

Zasedání_2017_5_29

Záměr pronájmu

Záměr-pronájmu-pohostinství