Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2 Vyvěšeno: 22. 5. 2018                   Sejmuto: 31. 12. 2018

Vítání občánka

Tímto si dovolujeme oficiálně přivítat nejmladšího občana Lazska – Míšu Hrubého. Přejeme mu a jeho mamince hodně zdraví. Naším společným přáním je, aby se tady Míšovi mezi námi líbilo. Gratulujeme.

Výzva ke zpřístupnění elektroměru

Výběrové řízení – Vyasfaltování komunikace od hlavní silnice do zatáčky u č.p.87

Obec-Lazsko-vyhlašuje-2018

Výzva občanů ke svolání veřejné schůze – Vyjádření zastupitelů obce za uskupení Šance Lazsku

Výzva občanů k uspořádání veřejné schůze – 14.4.2018-1 Vyjádření vedení obce a obecních zastupitelů za uskupení Šance Lazsku k Výzvě občanů obce Lazsko k uspořádání veřejné schůze