oznámení SVAK

Návrh závěrečního účtu 2017 Oznámení SVAK

Zasedání OZ dne 18. 6. 2018

Zasedání_2018_06_18

Veřejné osvětlení – informace

Momentální nefunkčnost veřejného osvětlení byla způsobena nedávnou bouřkou (pravděpodobně zásah blesku). Přes veškerou snahu se nepodařilo veřejné osvětlení prozatím zprovoznit. Problém je většího rozsahu, na opravě se pracuje. Touto cestou se všem spoluobčanům se omlouváme. …více

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání Příloha č. 5 Příloha Příloha č. 4 Rozvaha Příloha č. 3 Inventarizační zpráva Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 1 Plnění rozpočtu Návrh závěrečního účtu …více

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3 Vyvěšeno: 22. 5. 2018                   Sejmuto: 31. 12. 2018