Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3 Vyvěšeno: 22. 5. 2018                   Sejmuto: 31. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2 Vyvěšeno: 22. 5. 2018                   Sejmuto: 31. 12. 2018

Vítání občánka

Tímto si dovolujeme oficiálně přivítat nejmladšího občana Lazska – Míšu Hrubého. Přejeme mu a jeho mamince hodně zdraví. Naším společným přáním je, aby se tady Míšovi mezi námi líbilo. Gratulujeme.

Výzva ke zpřístupnění elektroměru

Výběrové řízení – Vyasfaltování komunikace od hlavní silnice do zatáčky u č.p.87

Obec-Lazsko-vyhlašuje-2018