Kanalizační řád obce

__Kanalizační řád_Lazsko_2017

Pozvánka DIAMO – likvidace odvalů

d04454_2017_pozvánka_SUL_veřejné_projednání_odvaly

Výzva MAS Podbrdsko

Ukliďme Česko

Vedení obce Lazsko děkuje všem, kteří se 8. dubna 2017 připojili k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. Více v sekci fotografie.

Poděkování

Vedení obce Lazsko děkuje členům Mysliveckého spolku Žežice a ing. Stanislavu Petákovi za zlikvidování zdechlých ovcí, které se objevily v blízkosti obce.