OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA II.kolo

OznÁmení o dobĚ a místě konání 2.koloL