Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečního účtu 2018

Příloha č.1 Plnění rozpočtu

Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty

Příloha č.3 Inventarizační zpráva

Příloha č.4 Rozvaha

Příloha č.5 Příloha

Příloha č.6 Zpráva o výsl.přezk.hospodaření

vyvěšeno: 17.5.2019

sejmuto: 10.6.2019