Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty