Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT

Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020

Mimořádné-opatření-uzavření-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-20.-4.-2020

Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020 Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020

Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-16.-4.-2020