Informace pro občany

Zastupitelstvo obce Lazsko na svém zasedání dne 21. 1. 2019 zrušilo poplatek za psa a dále pak rozhodlo, že pro rok 2019 budou známky na svoz směsného komunálního odpadu pro občany zdarma, a to pro jedno číslo popisné s trvalým pobytem v režimu svozu 1×14 dnů. Současné známky na svoz odpadu jsou v platnosti do března 2019. Koncem měsíce ledna budou občané informováni o tom, kdy a jakým způsobem budou známky na svoz odpadu pro rok 2019 distribuovány. V případě, že by někdo chtěl více než jednu známku, ceny budou zveřejněny na informaci, která bude dávána do schánek.