Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název: OBECNÍ ÚŘAD LAZSKO

Starosta: PhDr. František Bártík

Důvod a způsob založení: Neuvedeno

Organizační struktura: Neuvedeno

Kontaktní spojení: Adresa úřadu: Lazsko 52 26231 MILÍN

Úřední hodiny: Po 19:00-21:00

Telefon: 318 691 252

mobil: 602 515 587

Fax: 318 691 252

Oficiální WWW stránka: http://lazsko.com

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu): urad@lazsko.com Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: urad@lazsko.com

WWW elektronická podatelna: http://lazsko.obec.cz

Další adresy elektronických podatelen: Neuvedeno

Další on-line zdroje: Neuvedeno

Případné platby můžete poukázat: 45620211/0100

IČO: 00662879

DIČ: CZ00662879

Rozpočet v tomto a předchozím roce: Neuvedeno

ARISweb – rozpočty veř. správy (MF ČR)

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky: Neuvedeno

Formuláře: Neuvedeno

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: Neuvedeno

Nejdůležitější předpisy: Neuvedeno

Sazebník úhrad za poskytování informací: Neuvedeno

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Neuvedeno

Seznam organizací: Neuvedeno