Dětské odpoledne

Dne 11. 6. 2017 proběhlo dětské odpoledne, které organizovala obec Lazsko ve spolupráci s Divadelní společností Půlnoc, Divadlem Gymnázium pod Svatou Horou a SDH Obecnice. Více ve fotogalerii a nebo na stránce http://www.pribram.cz/clanek/v-lazsku-se-vcera-odpoledne-rojili-certi-soutezilo-i-dovadelo-v-penovem-mori/7547/

Vedení obce Lazsko děkuje všem, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Kromě výše uvedených subjektů patří poděkování manželům Kopičkovým, manželům Lánských, Jiřímu Baborskému, Güntru Burešovi, Janu Srbovi (sonzorský dar – ceny) a MAS Podbrdsko (zapůjčení skákacího hradu).