Usnesení OZ dne 10. 6. 2019

Usnesení_2019_06_10

Rozpočtové opatření č. 2

RO_2 vyvěšeno: 3.6.2019 sejmuto: 31.12.2019

Návrh Závěrečného účtu- Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

SVAK – návrh ZÚ 2018-1 V040-201812KE01 V060-201812KE01 V061-201812KE01 V062-201812KE01 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Zasedání OZ dne 10. 6. 2019

Zasedání_2019_06_10

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečního účtu 2018 Příloha č.1 Plnění rozpočtu Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č.3 Inventarizační zpráva Příloha č.4 Rozvaha Příloha č.5 Příloha Příloha č.6 Zpráva o výsl.přezk.hospodaření vyvěšeno: 17.5.2019 sejmuto: 10.6.2019