Zasedání OZ dne 13. 7. 2020

OZ_2020_07_13

Závěrečný účet za rok 2019

Příloha č.6_Zpráva o výsl.přezk,hospod Příloha č.5_Příloha Příloha č.4_Rozvaha Příloha č.3_Inventarizační zpráva Příloha č.2_Výkaz zisku ztráty Příloha č.1_Plnění rozpočtu Závěrečný účet 2019 vyvěšeno: 24. 6. 2020 sejmuto: 30. 6. 2021

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 SVAK Zisk a ztráty SVAK Rozvaha SVAK Příloha SVAK Fin Inventarizační zpráva 2019

Rozpočtové opatření č. 2

CCF_000365(1)   vyvěšeno: 17. 6. 2020 sejmuto: 31. 12. 2020

Usnesení OZ dne 15. 6. 2020

Usnesení_2020_06_15