Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečního účtu 2018 Příloha č.1 Plnění rozpočtu Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č.3 Inventarizační zpráva Příloha č.4 Rozvaha Příloha č.5 Příloha Příloha č.6 Zpráva o výsl.přezk.hospodaření vyvěšeno: 17.5.2019 sejmuto: 10.6.2019

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Oznámení

Zasedání OZ dne 13. 5. 2019

Zasedání_2019_05_13

Zasedání volební okrskové komise

Zasedání komise

Veřejná vyhláška

priloha_669792408_0_00200796_dne_0515_1902365293