Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4 vyvěšeno: od 10. 7. 2018 do 31. 12. 2018

Závěrečný účet za rok 2017

Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání Příloha č. 5 Příloha Příloha č. 4 Rozvaha Příloha č. 3 Inventarizační zpráva Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 1 Plnění rozpočtu Závěrečný účet za …více

Usnesení OZ ze dne 18. 6. 2018

Usnesení_2018_06_18

oznámení SVAK

Návrh závěrečního účtu 2017 Oznámení SVAK

Zasedání OZ dne 18. 6. 2018

Zasedání_2018_06_18