Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2018

Oznámení SVAK (2)

Záměr prodeje

Záměr prodeje 333

Usnesení OZ dne 8. 7. 2019

Usnesení_2019_07_08

Zasedání OZ dne 8. 7. 2019

Zasedání_2019_07_08

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 Příloha č.1 Plnění rozpočtu(1) Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty(1) Příloha č.3 Inventarizační zpráva(1) Příloha č.4 Rozvaha(1) Příloha č.5 Příloha(1) Příloha č.6 Zpráva o výsl.přezk.hospodaření(1) Datum vyvěšení: 27.6.2019         Datum …více