Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Příloha č.6_Zpráva o výsl.přezk,hospod Příloha č.5_Příloha Příloha č.4_Rozvaha Příloha č.3_Inventarizační zpráva Příloha č.2_Výkaz zisku ztráty Příloha č.1_Plnění rozpočtu Návrh závěrečního účtu 2019

Usnesení OZ ze dne 25. 5. 2020

Usnesení_2020_05_25

Zasedání OZ dne 25. 5. 2020

OZ_2020_05_25

Sbírka zákonů

sb075-20 sb074-20 sb073-20 sb076-20-AK sb080-20-AK sb081-20-AK

Vyúčtování vodného a stočného 2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019 – Svazek obcí Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019 – Svazek obcí voda předaná