Přeprava kameniva z š. č. 3 na š. 15

V návaznosti na zkoušku separace rud z kameniva přistoupíme ve středu 12.9.2018 k odtěžení vzorku 1000t z odvalu š. č. 3. Odvoz kameniva proběhne max. ve třech dnech do pátku 14.9.2018 a přeprava bude směřována na š. 15, …více

!!! Ztráty a nálezy !!!

Po akci „Loučení s prázdninami“ konané 9.9.2018 na hřišti byl nalezen baťůžek viz foto. Bližší info na tel.: 602 515 587 (email: urad@lazsko.com)

Usnesení OZ ze dne 18. 6. 2018

Usnesení_2018_06_18

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání Příloha č. 5 Příloha Příloha č. 4 Rozvaha Příloha č. 3 Inventarizační zpráva Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 1 Plnění rozpočtu Návrh závěrečního účtu …více

Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3 Vyvěšeno: 22. 5. 2018                   Sejmuto: 31. 12. 2018