Poděkování

Děkuji všem voličům za vysokou účast při volbách do obecního zastupitelstva. Je vidět, že budoucnost obce není široké veřejnosti lhostejná. O to více si vážím toho, že uskupení Šance Lazsku získalo ve volbách většinu a …více

Výsledky voleb 2018

Lazsko

Přeprava kameniva z š. č. 3 na š. 15 – změna

Z technického důvodu bude s převozem kameniva započato ve čtvrtek 13. 9. 2018

Přeprava kameniva z š. č. 3 na š. 15

V návaznosti na zkoušku separace rud z kameniva přistoupíme ve středu 12.9.2018 k odtěžení vzorku 1000t z odvalu š. č. 3. Odvoz kameniva proběhne max. ve třech dnech do pátku 14.9.2018 a přeprava bude směřována na š. 15, …více

!!! Ztráty a nálezy !!!

Po akci „Loučení s prázdninami“ konané 9.9.2018 na hřišti byl nalezen baťůžek viz foto. Bližší info na tel.: 602 515 587 (email: urad@lazsko.com)