Vývoz komunálního odpadu

Z důvodu nevyvezení domovního odpadu firmou Rumpold dne 29. 12. 2018, byl domluven náhradní termín vývozu, a to středa 2. 1. 2019. Za způsobené potíže se firma Rumpold prostřednictvím vedení obce omlouvá. Děkuji za pochopení František …více

Společné prohlášení nově zvolených obecních zastupitelů za uskupení Šance Lazsku

prohlášení Šance Lazsku

Poděkování

Děkuji všem voličům za vysokou účast při volbách do obecního zastupitelstva. Je vidět, že budoucnost obce není široké veřejnosti lhostejná. O to více si vážím toho, že uskupení Šance Lazsku získalo ve volbách většinu a …více

Výsledky voleb 2018

Lazsko

Přeprava kameniva z š. č. 3 na š. 15 – změna

Z technického důvodu bude s převozem kameniva započato ve čtvrtek 13. 9. 2018