Poděkování – Čarodějnice

Vedení obce Lazsko děkuje SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Lazsko za uspořádání průvodu čarodějnic. Tato akce byla podpořena obcí z dotačního titulu pro rok 2017.  

Kanalizační řád obce

__Kanalizační řád_Lazsko_2017

Pozvánka DIAMO – likvidace odvalů

d04454_2017_pozvánka_SUL_veřejné_projednání_odvaly

Výzva MAS Podbrdsko

Ukliďme Česko

Vedení obce Lazsko děkuje všem, kteří se 8. dubna 2017 připojili k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. Více v sekci fotografie.