Společné prohlášení nově zvolených obecních zastupitelů za uskupení Šance Lazsku

prohlášení Šance Lazsku

Poděkování

Děkuji všem voličům za vysokou účast při volbách do obecního zastupitelstva. Je vidět, že budoucnost obce není široké veřejnosti lhostejná. O to více si vážím toho, že uskupení Šance Lazsku získalo ve volbách většinu a …více

Výsledky voleb 2018

Lazsko

Přeprava kameniva z š. č. 3 na š. 15 – změna

Z technického důvodu bude s převozem kameniva započato ve čtvrtek 13. 9. 2018

Přeprava kameniva z š. č. 3 na š. 15

V návaznosti na zkoušku separace rud z kameniva přistoupíme ve středu 12.9.2018 k odtěžení vzorku 1000t z odvalu š. č. 3. Odvoz kameniva proběhne max. ve třech dnech do pátku 14.9.2018 a přeprava bude směřována na š. 15, …více